Joyce Sylvester

dr. Joyce Juanita Sylvester (1965)

contact: info@joycesylvester.nl

Joyce Juanita Sylvester is een Nederlands politica en bestuurder van Surinaamse afkomst. Namens de Partij van de Arbeid (PvdA) was zij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 2003 tot 2015, van 2008 – 2015 was zij waarnemend burgemeester van de gemeenten Anna Paulowna en Naarden en van 2016 tot 2022 was ze werkzaam als substituut ombudsman bij de Nationale Ombudsman. Tegenwoordig is zij dijkgraaf Amstel Gooi en Vecht.

Functies voorheen

Substituut Ombudsman
Vervanger van de Nationale Ombudsman en verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van burgers tegen de overheid op het gebied van Strafrecht, Politie, Justitie, OM, Wonen, Leefomgeving, Mobiliteit, Zorg, Onderwijs, Werk en Inkomen.

2016-2022

(Wnd) Burgemeester Naarden
Drijvende kracht achter de fusie met Bussum en Muiden

2009-2015

(Wnd) Burgemeester Anna Paulowna
Drijvende kracht achter de fusie met Wieringen, Niedorp en Wieringenmeer

2008-2009

Senator
Voorzitter Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vice-voorzitter Commissie Binnenlandse Zaken, Fractiesecretaris/penningmeester, Woordvoerder Sociale Zaken, Financieel Toezicht, Economische Zaken, Landbouw, Cultuur

2003-2015

Directeur
Spirit organisatieadvies bv

2003-2009

Eindverantwoordelijk voor het Centrum Overheid en Markt
Na de promotie op ‘De praktijk van Privatisering in Nederland’ in 2000 met diverse teams bij TG en na mijn vertrek naar de Senaat vanuit mijn eigen bedrijf verantwoordelijk voor vele privatiseringen en verzelfstandigingen in Nederland

1998-2003

Stafmedewerker gemeentesecretaris, bestuursassistent gemeente Amsterdam

1994-1998

Controller Financieel Economische zaken
Ministerie Infrastructuur en Milieu (I&M)

1992-1994

Sportjournalist Dagblad Het Parool
Ter bekostiging van de studies

1985-1991

Programmamaker Migranten TV Amsterdam (MTNL)
Ter bekostiging van de studies

1985-1991

Huidige nevenfuncties

Lid Curatorium VNO-NCW

2022 – heden

Lid RvA Oorlogsgravenstichting

2022 – heden

Lid RvA stichting Comenius Museum Naarden

2022 – heden

Academic Fellow Universiteit Utrecht

2022 – heden

Voorzitter Staatscommissie tegen discriminatie en racisme

2022 – heden

Lid RvT Koninklijk Theater Carré Amsterdam

2021-heden

Lid Landelijke Selectiecommissie Rechters

2020-heden

Voorzitter RvT’s stichtingen Slot Zuylen

2019-heden

Lid RvT VSB fonds en het bestuur van VSB Vermogensfonds

2018-heden

Voorzitter en lid RvT PCOU/St. Willibrord Utrecht

2015-heden

Ambassadeur stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS)

2006-heden

Nevenfuncties voorheen

Columnist AD

2022-2023

Voorzitter Selectie Advies Commissie Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

2021

Voorzitter Commissie van Wijzen Onverplichte tegemoetkoming onvolledige AOW Suriname

2021

Voorzitter Visitatiecommissie Kwaliteit van de Rechtspraak (i.o.v. Raad voor de Rechtspraak)

2018-2019

Voorzitter Bestuur SHO

2015-2019

Lid RvT Stedelijk Museum Amsterdam

2015-2018

Voorzitter RvT Oude Muziek Utrecht

2014-2017

Lid Delta Lloyd Adviescollege

2008-2013

Lid Raad Microfinanciering Nederland

2007-2011 *

Lid RvC Woningcorporatie de Alliantie

2006-2010 **

Vice-voorzitter RvT Nederlands Philharmonisch Orkest

2006-2014

Lid Strategische Beleidsgroep Diversiteit/Min BiZa ter Bevordering van diversiteit bij de politie

2005-2009

Voorzitter RvT Regionale Omroep NH

2011-2015

Lid Adviesraad ZAAM (interconfessioneel onderwijs)

2008-2015

Opleiding

Commissarissencyclus Nyenrode

2015-2016

Doctoraat Staats- en bestuursrecht
VU Amsterdam

2000

Doctoraal Communicatiewetenschap/Informatiekunde

1991

Doctoraal Politicologie/Bestuurskunde
Universiteit Utrecht/Universiteit van Amsterdam

1991

Propedeuse Culturele Antropologie
Universiteit van Amsterdam

1985

VWO
Pieter Nieuwland College, Amsterdam

1984

Boeken

Bent ù de burgemeester? Autobiografie van een pionier — Atlas Uitgeverij, Amsterdam/Brussel

2021

Strategievorming van verzelfstandigde organisaties, i.s.m. Jan Jurriëns — Twynstra Gudde, Amersfoort

2001

De praktijk van privatisering, een verkenning (proefschrift) — SDU Uitgevers, Den Haag

1999

Onderscheidingen

Officier in de Ereorde van de Palm

2023

Winnaar Landelijke Vrouw in de Media Award

2021

Winnaar Eberhard van der Laan Mediation Award

2021

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

2015

Drager van de Zilveren Legpenning Naarden

2015

Persoonlijk

Nationaliteit
Nederlandse

Kinderen
1 zoon, Hendrik Yuan, roepnaam Yuan

Hobby’s

  • Kunst, cultuur
  • Zeilen
  • Historie
  • Klassieke zang, oude muziek, opera (sopraan)
  • Hardlopen, golfen
  • Honden (barbet) en Schapen

Opmerkingen
* : opgeheven
** : teruggetreden om een mogelijk tegenstrijdig belang te voorkomen vanwege de benoeming tot burgemeester Naarden in welke gemeente de Alliantie wilde gaan bouwen.